Flexibele printplaten

MADE IN GERMANY

Bij complexe geometrische vormen zijn flexibele printplaten dé manier om het werk van ingenieurs te vereenvoudigen.

Plaats-, gewichts- en kostenbesparingen en een hogere betrouwbaarheid van de elektrische verbindingen zijn maar een paar van de voordelen van flexibele printplaten.

Onze printplaten in de Flex-Pool worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd.

PRIJSBEREKENING

Het minimale oppervlak op basis waarvan de basisprijs wordt berekend, is 1 dm².
In de Flex-Pool is een oppervlak van maximaal 5 dm² mogelijk.
U kunt bij ons kiezen uit een levertijd van 10, 16 of 22 werkdagen.
Grotere aantallen kunt u via PCB-OVERSEAS laten berekenen.

De berekening van eenzijdige of dubbelzijdige flexibele printplaten kunt u eenvoudig via ons onlinebestelsysteem doen.

Werkdagen Basisprijsfactor   
22 1,0   
16 1,3   
10 1,7

De basisprijsfactor 1.0 is gebaseerd op de volgende standaardlevertijden voor enkelzijdige/dubbelzijdige Flex-printplaten: 22 werkdagen.


BASISMATERIAAL

Als basismateriaal worden uitsluitend polyimidefolies gebruikt. Deze bieden verschillende voordelen ten opzichte van andere folies. LCP-, Pen- en PET-folies hebben diverse nadelen, zoals een lagere temperatuurbestendigheid of een hoge prijs.

Eigenschap Polyimide
Koperhechting > 0,7 N/m
Diëlektrische constante 3,6 (1 MHz)
Bestendigheid in soldeerbad 288 °C (> 10 s)
Uitzetting < 0,2%

FLEXIBELE BESCHERMFOLIES

In de Flex-Pool wordt een afdekking op basis van Kapton®/acryl gebruikt die bijvoorbeeld voor een hogere spanningsweerstand zorgt.

EIGENSCHAPPEN VAN DE MATERIALEN

De materialen van de polyimidefolies die bij onze Flex-techniek worden gebruikt, verschillen op wezenlijke punten van de materialen van rigide printplaten:
• De koperhechting neemt bij hogere temperaturen sterk af.
• Het materiaal neemt 6x zoveel water op als FR4.
• Grotere productietoleranties dankzij grotere dimensiewijzigingen tijdens het productieproces.

U kunt hier ons gegevensblad downloaden.

LAYOUTAANBEVELINGEN

• Buigradius ca. 6x de dikte van het flexmateriaal bij eenzijdige flexlagen en ca. 12x de dikte van het flexmateriaal bij dubbelzijdige flexlagen.
• Kies de breedtes van en afstanden tussen de sporen in het flexgedeelte zo groot mogelijk.
• In het buiggedeelte moeten de sporen parallel lopen, dezelfde breedte hebben en voorzien zijn van eenzelfde isolatieweerstand die loodrecht op de buigrichting loopt.
• Een geleidelijke overgang van brede naar smalle sporen is optimaal.
• Overgangen van brede naar smalle sporen over een hoek van 90° moeten met een zo groot mogelijke radius worden gerealiseerd.
• Op dubbelzijdige flexibele delen moeten de sporen gespiegeld zijn.
• Voorzie de layout indien mogelijk van grote gerasterde kopervlakken.
• Kies de soldeervlakken zo groot mogelijk en de diameter van het soldeeroog minimaal twee keer zo groot als de diameter van de opening.
• Zorg dat spoorverbindingen met soldeerogen druppelvormig en afgerond zijn.
• Zorg bij niet-fotogestructureerde openingen in de afdekking voor ca. 1 mm extra ruimte rondom de opening.
• Zorg in principe altijd voor geleidelijke (ronde) freesovergangen
• Voorzie de beoogde buigplekken voor flexibele armen van een extra koperspoor om deze tegen inscheuren te beschermen.
• Gedeeltelijke mechanische verstevigingen bij stekker- of assemblagegebieden zijn mogelijk (sterkte: 0,3 mm).

BEWERKING

Vóór het assemblage- en soldeerproces moeten de flexibele printplaten worden gedroogd. Daarna moeten ze binnen 8 uur worden bewerkt.
Neem het gegevensblad “Drying (tempering) circuit boards” in acht.


TECHNISCHE PARAMETERS

Aantal lagen 1-2
Koper Eenzijdig of dubbelzijdig
Oppervlak Chemisch tin
Materiaal folie Polyimide
Polyimidedikte 50 μm
Koperdikte 18 µm
Sterkte printplaten 0,2 mm
Maximale afmetingen printplaat Lengte: 400 mm/breedte: 250 mm
Minimale afmetingen printplaat Lengte: 10 mm/breedte: 35 mm
Flexafdekfolie Clearance: 500 μm
Minimale spoorbreedte/spoorafstand 150 μm
Doorgemetalliseerde gaten Viadiameter: 300 μm
Minimale afstand via-via 450 μm
Minimale freesradius 500 μm
Minimale afstand kopercontour 300 μm

Desgewenst kunt u hier het gegevensblad downloaden.